Μαζική εκτύπωση

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μαζική Εκτύπωση για να εκτυπώσετε τα παραστατικά αγορών που δεν έχουν εκτυπωθεί.

Επιλέξτε αρχικά τα είδη των παραστατικών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση καθώς και εάν θέλετε εκτύπωση όλων των παραστατικών ή επιλεκτική εκτύπωση κάποιων συγκεκριμένων.

Ορίστε στη συνέχεια εάν θα εκτυπωθούν τα ήδη εκτυπωμένα παραστατικά ή όχι, τον τρόπο αποστολής, καθώς και το χρονικό διάστημα έκδοσης των παραστατικών που θέλετε να εκτυπώσετε. Δηλώστε τέλος, εάν θέλετε ταξινόμηση κατά τύπο παραστατικού ή όχι.

Εάν επιλέξατε την επιλεκτική εκτύπωση παραστατικών θα προβληθεί λίστα με όλα τα παραστατικά αγορών που πληρούν τα κριτήριά σας για να τα εκτυπώσετε ένα προς ένα. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εκτυπώσει αυτόματα, χωρίς επιπλέον προειδοποίηση, όλα τα παραστατικά που πληρούν τα κριτήριά σας.