Ενέργειες

Στον πίνακα Ενέργειες μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες ενέργειες των Πωλητών που σχετίζονται με τις καταχωρήσεις στο Ημερολόγιο.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο

Επόμενο

Κατάσταση