Παράμετροι Δόσεων

Με την εργασία Παράμετροι Δόσεων, καθορίζετε τις τιμές που θα προτείνει η εφαρμογή κάθε φορά που θα καταχωρείται πινάκιο δόσεων.

Αρχικά, ορίστε την ελάχιστη δόση που θα επιτρέπει η εφαρμογή, καθώς και την περιοχή στρογγυλοποίησης των ποσών των δόσεων. Στη συνέχεια, καθορίστε ποια δόση θα βαρύνουν οι διαφορές στρογγυλοποίησης.

Τέλος, δηλώστε το μέγιστο αριθμό δόσεων που θα επιτρέπει η εφαρμογή καθώς και τη χρονική τους κατανομή.

Οι παράμετροι που καθορίζονται στην εργασία αυτή είναι δυνατόν να μεταβάλλονται τη στιγμή της καταχώρησης του πινακίου.

.

Προηγούμενο

Τράπεζες

Επόμενο

Χαρτοφυλάκια