Αντιγραφή Ειδικών Τιμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Αντιγραφή Ειδικών Τιμών για να μεταφέρεται από τους Ειδικούς Τιμοκαταλόγους (Προμηθευτές – Λοιπά Αρχεία – Ειδικοί Τιμοκατάλογοι) τις τιμές και την έκπτωση του προμηθευτή εάν βέβαια είναι ίδιες, έτσι ώστε να μην καταχωρείτε συνέχεια τα ίδια.

.