Το τμήμα των Function Keys

Βρίσκεται συνήθως στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου και περιλαμβάνει 12 πλήκτρα. Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα για την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών:

Έμμεσες εργασίες

Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να εκτελεί έμμεσες εργασίες ενώ εσείς εργάζεστε σε κάποια άλλη ενότητα της εφαρμογής. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών πραγματοποιείται είτε με την απευθείας χρήση του κατάλληλου λειτουργικού πλήκτρου, εάν το γνωρίζετε, είτε με τη χρήση του πλήκτρου [F10], το οποίο προβάλλει όλες τις διαθέσιμες έμμεσες εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.

Εργαλεία

Η εκτέλεση των ενσωματωμένων εργαλείων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα πραγματοποιείται είτε με την απευθείας χρήση του κατάλληλου λειτουργικού πλήκτρου, εάν το γνωρίζετε, είτε από το menu Εργαλεία στο οποίο περιέχεται λίστα με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Βοήθεια

Η προβολή των κειμένων βοηθείας πραγματοποιείται με τη χρήση του πλήκτρου [F1]. Τα κείμενα βοήθειας είναι ομαδοποιημένα κατά εργασία, ώστε κάθε φορά να προβάλλεται το κείμενο που αφορά την εργασία στην οποία βρίσκεστε. Αν πατήσετε το πλήκτρο [F1] ενώ βρίσκεστε στο κεντρικό menu της εφαρμογής, προβάλλεται ολόκληρο το κείμενο βοήθειας καθώς και το ιστορικό εκδόσεων.

Φίλτρα εκτυπώσεων

Με το συνδυασμό των πλήκτρων [Alt+F1] ενεργοποιούνται οι διαθέσιμες έμμεσες εργασίες των εγκαταστάσεων του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. που διαθέτουν Reporting Utilities. Έτσι είναι δυνατή η εφαρμογή κριτηρίων (φίλτρων) σε οποιαδήποτε διαχειριστική εργασία ή εργασία εκτυπώσεων του προγράμματος

Εισαγωγή αποτελεσμάτων

Μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις αριθμητικές πράξεις σε όποιο σημείο της εφαρμογής βρίσκεστε. Με το συνδυασμό των πλήκτρων [Alt+C] εμφανίζεται παράθυρο μέσα στο οποίο πληκτρολογείτε την αριθμητική πράξη που επιθυμείτε, και μεταφέρετε το αποτέλεσμα αυτής στο τρέχον πεδίο πατώντας το πλήκτρο [Enter].

.