Αγορών

Η λειτουργία της εργασίας εκτύπωσης προϋπολογισμών Αγορών είναι πανομοιότυπη με αυτή της εργασίας εκτύπωσης προϋπολογισμών Πωλήσεων, που περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω.

Προηγούμενο

Πωλήσεων