Επιλεκτική Αναζήτηση

Αν δε γνωρίζετε ολόκληρο το κλειδί αναζήτησης (κωδικός, περιγραφή κλπ), έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε το τμήμα του κλειδιού το οποίο γνωρίζετε ανάμεσα σε καθέτους “ /…/ ”. Έτσι η εφαρμογή θα προβάλει λίστα με όλες τις εγγραφές που περιέχουν το συγκεκριμένο τμήμα του κλειδιού, ώστε να επιλέξετε αυτή που σας ενδιαφέρει.

.