Παραστατικά από Παραγγελίες

Χρησιμοποιήστε την εργασία, ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να δημιουργήσει αυτόματα παραστατικά παραγωγής από τις καταχωρημένες παραγγελίες των πελατών σας.

Επιλέξτε αρχικά, εάν θέλετε παραγγελίες συγκεκριμένου πελάτη ή όχι, απαντώντας στην ερώτηση της εφαρμογής. Δηλώστε στη συνέχεια, την ημερομηνία με την οποία θα δημιουργηθούν τα παραστατικά παραγωγής, καθώς και τη σειρά παραστατικού των παραστατικών αυτών.

Εάν έχετε επιλέξει παραγγελίες συγκεκριμένου πελάτη, πρέπει στη συνέχεια να επιλέξετε τον πελάτη αυτό, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, ώστε να προβληθούν οι ανεκτέλεστες παραγγελίες του. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα, παραγγελίες του οποίου θέλετε να μετασχηματίσετε σε παραστατικά παραγωγής.

Τέλος, επιλέξτε τις επιθυμητές παραγγελίες, από τη λίστα που προτείνει η εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο [Escape] για να επιβεβαιώσετε ή να ακυρώσετε τις επιλογές σας.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., θα δημιουργήσει αυτόματα τα παραστατικά παραγωγής, τα οποία μπορείτε στη συνέχεια, εάν το επιθυμείτε να τα μεταβάλετε ή τα διαγράψετε.