Στοιχεία πελατών

Στα σταθερά στοιχεία των πελατών έχουν προστεθεί τα πεδία: Περιφέρεια και Δήμος, τα οποία (αν συμπληρωθούν) προτείνονται κατά την καταχώριση των παραστατικών, στις γραμμές των ειδών που αφορούν τα φυτοφάρμακα.

.