Εγγραφές Κλεισίματος

Με την εργασία Εγγραφές Κλεισίματος εισάγετε τις εγγραφές που γίνονται στο τέλος της χρήσης (εγγραφές προσαρμογής, αποτελεσματικές και ισολογισμού).

Ορίζετε την ημερομηνία εγγραφής και τον κωδικό κίνησης της Γενικής Λογιστικής.

Στην περίπτωση που επιλέξετε κίνηση που δεν έχει σχεδιασθεί σωστά, η εφαρμογή δεν θα την αποδεχθεί. Συνεχίστε συμπληρώνοντας ελεύθερα το παραστατικό ή το λογιστικό σημείωμα βάσει του οποίου θα διενεργηθούν οι εγγραφές κλεισίματος καθώς και την αιτιολογία που θα εμφανίζεται στις εγγραφές που θα δημιουργηθούν.

Στη συνέχεια καθορίστε ποιος ή ποιοι λογαριασμοί θα μεταφερθούν σε ποιους και επιβεβαιώστε την εκτέλεση της εργασίας.

Επαναλάβετε την εργασία τόσες φόρες, όσες ομάδες ή λογαριασμούς θέλετε να κλείσετε.

.