Προβολή

Η εργασία Προβολή λειτουργεί όπως και η μεταβολή, χωρίς όμως να σας παρέχεται δυνατότητα οποιασδήποτε αλλαγής.

.