Αιτιολογίες

Επιλέγοντας την εργασία Αιτιολογίες έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν πίνακα με τις συνηθέστερες αιτιολογίες κινήσεων, έτσι ώστε να συμπληρώνετε από τον πίνακα αυτό τις αιτιολογίες (σχόλια) κατά την καταχώρηση λογιστικών άρθρων.

Καταχωρείτε την αιτιολογία και τον κωδικό της με παρόμοιο τρόπο όπως σε όλους τους πίνακες. Έχετε στη διάθεσή σας μέχρι 250 πεδία αιτιολογίας.

.