Νέα Παραγγελία

Η εργασία Νέα Παραγγελία καταχωρεί κάποια παραγγελία σε προμηθευτή σας. Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της “Καταχώρησης Παραστατικού”.