Προκοστολόγια

Πωλήσεις – Αγορές

  • Μετασχηματισμός εκκρεμών δελτίων αποστολής σε προκοστολόγια

Η εργασία αυτή σας επιτρέπει να μετατρέψετε τα εκκρεμή δελτία αποστολής σε προκοστολόγια προκειμένου να δημιουργηθούν αξιακές κινήσεις στην αποθήκη. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη πριν από την εκτέλεση της εργασίας [Ενημέρωση Κοστολόγησης] που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Η χρήση της εργασίας αφορά τις εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. που περιλαμβάνουν την ενότητα της βιομηχανικής εσωλογιστικής κοστολόγησης.

Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή του μετασχηματισμού των δελτίων αποστολής σε τιμολόγια που περιγράφεται παραπάνω. Σημειώστε ότι μετά την μετατροπή τους σε προκοστολόγια, τα δελτία αποστολής θα φέρουν την ένδειξη προκοστολογημένο στο πεδίο κατάσταση.

  • Αντιλογισμός προκοστολογίων

Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται για τον αντιλογισμό των προκοστολογίων που δημιουργήθηκαν με την προηγούμενη εργασία. Η εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, γίνεται μετά την εκτέλεση της εργασίας Ενημέρωση Κοστολόγησης, ώστε να επανέλθουν τα εκκρεμή δελτία αποστολής στην πραγματική τους κατάσταση.

Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε παραπάνω. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο πεδίο κατάσταση των προκοστολογίων θα εμφανίζεται η ένδειξη “αντιλογισμένο”.

Επόμενο

Κοστολόγηση