Υπόλοιπα

Χρησιμοποιήστε την εργασία Υπόλοιπα πελατών για να προβάλλετε τα υπόλοιπα των πελατών σας. Αφού επιλέξετε τους πελάτες που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, προβάλλεται λίστα με τον κωδικό, την επωνυμία και το υπόλοιπο.

Πατήστε το πλήκτρο [Enter] ώστε να επιλέξετε κάποιο συγκεκριμένο πελάτη και θα προβληθούν αυτόματα όλα τα οικονομικά του στοιχεία στις 12 γνωστές από προηγούμενες εργασίες οθόνες.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο