Βασική οθόνη

Με την εκτέλεση του προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., εμφανίζεται η βασική οθόνη και αρχίζει ένας διάλογος εφαρμογής – χρήστη, απαραίτητος για την προσπέλαση των δεδομένων της εφαρμογής. Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τις παραμέτρους του διαλόγου, ως εξής:

Επιλέξτε αρχικά την εταιρία στην οποία θα εργαστείτε (επιλογή εταιρίας) ή/και το υποκατάστημα της εταιρίας, εάν έχετε δημιουργήσει υποκαταστήματα.

 

2.Δηλώστε στη συνέχεια ποιος χρήστης της εφαρμογής είστε και ποιο είναι το συνθηματικό σας για την εισαγωγή στη συγκεκριμένη εταιρία.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

Η επιλογή των δύο παραπάνω παραμέτρων πραγματοποιείται σε παράθυρα μονής επιλογής. Αν έχει δημιουργηθεί μόνο μία εταιρία ή έχει καταχωρηθεί μόνο ένας χρήστης, επιλέγονται αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. Σε αντίθετη περίπτωση, μετακινείτε τη φωτεινή μπάρα στην επιθυμητή επιλογή (εταιρίας ή/και χρήστη) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [] και [] και αποδεχθείτε την εκάστοτε επιλογή πατώντας [Enter] ή κάνοντας κλικ με το ποντίκι σας.

.

3.Επιλέξτε τέλος, την ημερομηνία με την οποία θέλετε να εισαχθείτε στην εταιρία.

Πατώντας το πλήκτρο [Enter] αποδέχεσθε την προτεινόμενη (τρέχουσα) ημερομηνία. Διαφορετικά, εισάγετε την επιθυμητή και πατάτε [Enter]. Τα επιτρεπόμενα διαχωριστικά μεταξύ των τμημάτων της ημερομηνίας είναι: “-”, “/”, “.” και κενό (space ή διάστημα).

.