Κοστολόγηση Κινήσεων Αποθήκης

Με την εργασία Κοστολόγηση κινήσεων αποθήκης γίνεται επανακοστολόγηση των κινήσεων αποθήκης. Επιλέξτε αρχικά, τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλετε να κάνετε επανακοστολόγηση των κινήσεων. Επιλέγετε στη συνέχεια τους κωδικούς κίνησης που επιθυμείτε και την τιμή κόστους που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία.

Επιλέξτε τέλος, εάν θέλετε να συμπεριληφθούν ή όχι, οι κινήσεις που έχουν ήδη ενημερώσει τη λογιστική και επιβεβαιώστε ή όχι την εκτέλεση της εργασίας, απαντώντας στις αντίστοιχες ερωτήσεις της εφαρμογής.

.