Ειδικές εκτυπώσεις

Τέλος, στις Ειδικές εκτυπώσεις μπορείτε να πάρετε εκτυπώσεις που αφορούν τους Πελάτες και είναι από Report Builder και Data Center.

.