Κατάσταση

Στον πίνακα Κατάστασης μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες καταστάσεις που μπορεί να βρίσκονται οι καταχωρήσεις στο Ημερολόγιο.

Προηγούμενο

Ενέργειες

Επόμενο

Εργασίες