Νέα Παραγγελία

Η εργασία Νέα Παραγγελία καταχωρεί κάποια παραγγελία πελάτη σας. Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της “Καταχώρησης Παραστατικού”.

.