Καρτέλες

Με την εργασία Καρτέλες αξιογράφων σας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε τις αναλυτικές κινήσεις των αξιογράφων.

Η λειτουργία της επιλογής, είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφηκε στις Εκτυπώσεις.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγια

Επόμενο

Cash Flow