Αρίθμηση Άρθρων

Με την εργασία αυτή δίνεται η δυνατότητα για την προαιρετική αρίθμηση των άρθρων, στις χρήσεις που ισχύει ο Κ.Φ.Α.Σ., για λόγους οργάνωσης ή αρχειοθέτησης των λογιστηρίων. Η αρίθμηση που δίνεται στα άρθρα με την νέα εργασία είναι ενιαία, αύξουσα και μηδενίζεται με το άνοιγμα κάθε νέας χρήσης (Λογιστική – Εργασίες – Αρίθμηση άρθρων).

.