Έλεγχος Συμφωνίας

Επιλέξτε την εργασία Έλεγχος Συμφωνίας Λογιστικού Σχεδίου ώστε να ελέγξετε το λογιστικό σας σχέδιο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει εκτός από την ορθότητα των λογαριασμών, τα εξής:

 έλεγχο καρτελών, εάν δηλαδή συμφωνούν οι κινήσεις της καρτέλας των λογαριασμών με το ισοζύγιο.
 έλεγχο άρθρων – ημερολογίων, εάν δηλαδή συμφωνούν οι κινήσεις των ημερολογίων με τα ισοζύγια, καθώς και εάν είναι ισοσκελισμένα τα άρθρα.

Εισάγετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα γίνει ο έλεγχος ή αποδέχεσθε αυτό που σας προτείνει η εφαρμογή. Μετά τον έλεγχο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προβάλλει τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και το εάν το λογιστικό σχέδιο είναι σε συμφωνία ή όχι.

Εάν ο έλεγχος εντοπίσει προβλήματα, θα προβληθούν κατάλληλα μηνύματα για τις απαραίτητες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν.

.