Ειδικές Εκτυπώσεις

Τέλος, στις ειδικές εκτυπώσεις μπορείτε να πάρετε εκτυπώσεις που αφορούν τους Προμηθευτές και είναι από Report Builder και Data Center.