Πρότυπα Άρθρα

Με την εργασία Πρότυπα Άρθρα σχεδιάζετε τα άρθρα που χρησιμοποιούνται συχνά. Με τη χρήση πρότυπων άρθρων γίνεται ευκολότερα και γρηγορότερα η διαδικασία εισαγωγής των άρθρων αυτών.

Εάν θέλετε να μεταβάλλετε το σχεδιασμό κάποιου υπάρχοντος άρθρου, χρησιμοποιείτε την ίδια διαδικασία με αυτή της εισαγωγής του σχεδίου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εισάγετε τον αύξοντα αριθμό του σχεδίου (πρότυπου άρθρου) ή πατήστε [Enter] για να προβληθούν σε ειδικό παράθυρο όσα υπάρχουν ήδη στο αρχείο και να επιλέξετε από αυτά.

Συμπληρώστε επιθυμητό κωδικό κίνησης Γενικής Λογιστικής ή επιλέξτε τον από τον πίνακα των κωδικών κίνησης που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab], τον τίτλο του άρθρου και τους κωδικούς που θέλετε να χρεοπιστώνετε κατά την

καταχώρηση του άρθρου.

Για κάθε ένα από τους λογαριασμούς που επιλέξατε, εισάγετε στη στήλη Χ/Π το εάν θα χρεώνετε ή θα πιστώνετε, ενώ στη στήλη Ποσό / Υπολογισμός μπορείτε να εισάγεται κάποιο ποσό, να την αφήσετε κενή ή να εισάγετε κάποιο τύπο υπολογισμού ο οποίος θα υπολογίζει τη χρέωση ή πίστωση του.

Τέλος, καταχωρήστε τις αλλαγές επιλέγοντας «Ναι» ή επιλέξτε «Όχι» για να μην καταχωρηθούν.

.

.