Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές Λογιστικών Άρθρων για να μεταβάλλετε τις κινήσεις των λογαριασμών.

Αφού ορίσετε το φίλτρο βάσει του οποίου θα επιλέξετε κινήσεις (Ημερομηνία, Λογαριασμός, Παραστατικό, Αρ. εγγραφής), επιλέξτε με τη χρήση των πλήκτρων [Delete], [Insert], [Home], [End] τα είδη των κινήσεων που θέλετε να μεταβάλλετε ή να διαγράψετε, από τον πίνακα που εμφανίζεται.

Επιλέξτε κάποια από τις προβαλλόμενες κινήσεις και πατήστε [Enter] για να δείτε αναλυτικά το άρθρο και να κάνετε τις μεταβολές που επιθυμείτε. Όταν τελειώσετε τις μεταβολές πατήστε [Escape] και καταχωρήστε τις αλλαγές επιλέγοντας «Ναι» ή «Όχι» για να μην καταχωρηθούν. Στην περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε ολόκληρο το άρθρο, τότε μόλις εμφανιστεί αναλυτικά το άρθρο πατήστε το πλήκτρο [Delete]. Για να πραγματοποιηθεί η διαγραφή πρέπει να απαντήσετε Ν (Ναι) και στις δύο φορές που η εφαρμογή θα σας ρωτήσει σχετικά.

Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τα στοιχεία κάποιου άρθρου που διαγράφηκε.

Εάν θέλετε να μεταβάλλετε άρθρα Αναλυτικής Λογιστικής μπορείτε να το κάνετε μόνο μέσω του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Λογιστικής από το οποίο προέκυψε αυτό της Αναλυτικής. Από τη μεταβολή του άρθρου της Γενικής Λογιστικής πηγαίνετε στο λογαριασμό που σας ενδιαφέρει και μέσω των διαθέσιμων εργασιών (πλήκτρο [F9]) προβάλλετε το άρθρο της Αναλυτικής Λογιστικής, όπου μπορείτε να κάνετε τις μεταβολές.

.

Προηγούμενο

Άρθρα από Πρότυπα

Επόμενο

Προβολή