Πληρότητα

Η εργασία Έλεγχος Πληρότητας αρχείων εμφανίζει για κάθε αρχείο της εφαρμογής το συνολικό αριθμό διαθέσιμων εγγραφών.

Πατώντας το πλήκτρο [Enter], προβάλλονται και οι ονομασίες των αρχείων/πινάκων.