Υπόλοιπα

Χρησιμοποιήστε την εργασία Υπόλοιπα για να προβάλλετε τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου σας. Η αναζήτηση του λογαριασμού γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφηκε στις προηγούμενες εργασίες.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να συμπεριληφθούν και οι προσωρινές κινήσεις των λογαριασμών ή μόνο οι οριστικές, εφόσον η χρήση σας ξεκινά πριν από την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ.).

.

Προηγούμενο

Λογιστικό Σχέδιο