Σχεδίαση Εκτυπώσεων

Η εργασία Σχεδίαση Εκτυπώσεων Αξιογράφων σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε μέχρι και 12 εκτυπώσεις.

Δώστε έναν τίτλο στην εκτύπωση που θα σχεδιάσετε και ορίστε τις στήλες της εκτύπωσης, επιλέγοντας από τα διαθέσιμα πεδία των αρχείων. Τέλος, πατήστε [Escape] και απαντήστε καταφατικά (Ν) για να καταχωρηθούν οι αλλαγές που κάνατε σε όλες τις εκτυπώσεις, ή αρνητικά (Ο) για να μην καταχωρηθούν.

.