Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή για να προβάλλετε τα στοιχεία κάποιου παραστατικού, χωρίς να μπορείτε να μεταβάλλετε κάποια από αυτά.

Επιλέξτε παραστατικό με τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης και αμέσως θα προβληθούν όλα τα στοιχεία του, όπως ακριβώς καταχωρήθηκαν.

.