Ανάγνωση Δεδομένων CD

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ανάγνωση Δεδομένων CD για να διαβάσετε τα δεδομένα των θεωρημένων καταστάσεων αποθήκης, που έχετε αποθηκεύσει σε κάποιο CD Rom. Επιλέξτε τη διαδρομή που βρίσκεται το αρχείο που θέλετε να διαβάσετε και πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να το προβάλετε.

Προηγούμενο

Εργασίες Ταμειακών