Μεταβολές- Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για τη διόρθωση των σταθερών στοιχείων των πελατών σας ή για την πλήρη διαγραφή τους.

Αναζητήστε τον πελάτη που επιθυμείτε να μεταβάλλεται ή να διαγράψετε χρησιμοποιώντας κάποια από τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Επιλέξτε τον πατώντας το πλήκτρο [Enter] και καταχωρήστε τις επιθυμητές μεταβολές ή πστήστε το πλήκτρο [Delete] για το διαγράψετε.

Πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή ακυρώστε τις αλλαγές, απαντώντας κατάλληλα στην ερώτηση της εφαρμογής.

Προσοχή! Δεν μπορείτε να επαναφέρετε πελάτες που έχετε διαγράψει.

.

Προηγούμενο

Νέος Πελάτης

Επόμενο

Προβολή