Καταχωρήσεις

Χρησιμοποιώντας την ενότητα Καταχωρήσεις μπορείτε να εισάγετε τις κινήσεις των προμηθευτών σας που δεν δημιουργούνται αυτόματα από τις υπόλοιπες ενότητες του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P.

Αρχικά επιλέξτε εάν θέλετε επαναλαμβανόμενη καταχώρηση ή όχι. Απαντώντας «Ναι», η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία που είναι διαφορετικά για κάθε νέα καταχώρηση κίνησης, κρατώντας τα υπόλοιπα στοιχεία, σταθερά.

.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι:

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Η επωνυμία συμπληρώνεται αυτόματα με την εισαγωγή του κωδικού.

· Επωνυμία

Παρόμοια με τον κωδικό, εισάγετε την επωνυμία. Ο κωδικός συμπληρώνεται τώρα αυτόματα.

· Υποκατάστημα

Εισάγετε τον κωδικό του υποκαταστήματος από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

· Ημερομηνία

Εισάγετε την ημερομηνία της κίνησης.

· Κωδικός Κίνησης

Εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό κίνησης, επιλέγοντας από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

· Παραστατικό

Εισάγετε το παραστατικό της κίνησης.