Μεταβολές – Διαγραφές

Χρησιμοποιήστε την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές για τη μεταβολή των στοιχείων ή την πλήρη διαγραφή των παγίων σας.

Επιλέξτε το πάγιο που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Αφού το επιλέξετε, μπορείτε να μεταβάλλεται τα επιθυμητά πεδία θέτοντας τις νέες τιμές ή να διαγράψετε πλήρως το συγκεκριμένο πάγιο πατώντας το πλήκτρο Delete. Εάν έχετε επιλέξει τη διαγραφή του παγίου, η εφαρμογή θα σας ζητήσει διπλή επιβεβαίωση πριν από την οριστική του διαγραφή.

Προσοχή! Η διαγραφή είναι εφικτή, μόνο σε περίπτωση που το πάγιο δεν έχει κινήσεις

Προηγούμενο

Νέο πάγιο

Επόμενο

Προβολή