Κανάλια Εκτύπωσης

Στο τέλος του εκάστοτε διαλόγου που προηγείται των εκτυπώσεων εμφανίζεται η οθόνη επιλογής του μέσου εξόδου της εκτύπωσης (κανάλι).

Τα διαθέσιμα κανάλια εκτύπωσης της εφαρμογής είναι:

· Οθόνη (Standard και Windows)

Η εκτύπωση οδηγείται κατευθείαν στην οθόνη σας, όπου και εμφανίζεται. Για οριζόντια και κάθετη μετακίνηση στην οθόνη χρησιμοποιούνται ορισμένα πλήκτρα, των οποίων αναλυτική περιγραφή έγινε στην παράγραφο “Πλήκτρα και λειτουργίες”.

· Εκτυπωτής (Draft και Windows)

Η εκτύπωση οδηγείται κατευθείαν στον εκτυπωτή με τις παραμέτρους και τη μορφή που έχετε καθορίσει. Όσο βρίσκεστε σε menu κάποιου προγράμματος μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους που επιθυμείτε πατώντας [F2] και [F3] ή από την εργασία [Οργάνωση – Σύστημα – Τρόποι εκτύπωσης].

· Αρχείο εκτύπωσης

Η εκτύπωση αποθηκεύεται σε αρχείο το όνομα του οποίου εισάγετε εσείς με την επιλογή του συγκεκριμένου καναλιού εκτύπωσης. Το αρχείο περιέχει όλους τους ειδικούς χαρακτήρες που απευθύνονται στον εκτυπωτή και καθορίζουν την εμφάνιση και μορφή της εκτύπωσης.

· Αρχείο ΑSCΙΙ

Η εκτύπωση αποθηκεύεται σε αρχείο το όνομα του οποίου εισάγετε εσείς με την επιλογή του συγκεκριμένου καναλιού εκτύπωσης, όπως ακριβώς και στο προηγούμενο κανάλι εκτύπωσης. Δεν περιέχει κανέναν ειδικό χαρακτήρα που να απευθύνεται στον εκτυπωτή και να καθορίζει την εμφάνιση και την μορφή της εκτύπωσης. Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε το αρχείο αυτό με προγράμματα επεξεργαστών κειμένου ή λογιστικών φύλλων (spreadsheets) και να το επεξεργαστείτε κατάλληλα.

· Microsoft Excel

Η εκτύπωση μεταφέρεται αυτόματα σε αρχείο Microsoft Excel, και είναι κατάλληλα διαμορφωμένη έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας, τροποποίησης και αξιοποίησης των δεδομένων της.

· Microsoft Word

Η εκτύπωση μεταφέρεται αυτόματα σε αρχείο Microsoft Word, και είναι κατάλληλα διαμορφωμένη έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας, τροποποίησης και αξιοποίησης των δεδομένων της.

· Αρχείο HTML

Η εκτύπωση μετατρέπεται αυτόματα σε αρχείο HTML, και είναι κατάλληλα διαμορφωμένη έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε την εκτύπωση μέσω διαδικτύου (αποστολή e-mail, καταχώρηση σε ιστοσελίδα, κλπ).

· Αρχείο PDF

Η εκτύπωση μετατρέπεται αυτόματα σε αρχείο PDF, και είναι δυνατή σε όλες τις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις της εφαρμογής.

· Αρχείο DΒASE ΙΙΙ

Η εκτύπωση αποθηκεύεται, όπως και πριν, στο αρχείο που θα ορίσετε εσείς και σύμφωνα με τον τρόπο αποθήκευσης που χρησιμοποιεί η βάση δεδομένων DBASE III. Οι εγγραφές (records) και τα πεδία (fields) αποθηκεύονται έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρισθούν ως DBASE III αρχεία από τρίτες εφαρμογές.

· Αποστολή e-Mail

Στη συγκεκριμένη εκτύπωση έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο του συνημμένου αρχείου μεταξύ φόρμας, HTML και PDF.

· Ηλεκτρονικός Φάκελος Ελέγχου

Εμφανίζεται στις εκτυπώσεις Ισοζύγια λογιστικής, Ημερολόγια λογιστικής, Καταστάσεις Απογραφής, Βιβλίο Αποθήκης και Μητρώο παγίων, μόνο εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο «Φάκελος Η.Φ.Ε.» στα στοιχεία της εταιρίας, που αφορά τον καθορισμό της διαδρομής αποθήκευσης των καταστάσεων αυτών.