Σχεδίαση Fonts

Η εργασία Σχεδίαση Fonts για Excel files χρησιμοποιείται για να καθορίσετε την αντιστοίχιση των πεδίων ενός αρχείου του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. με τις στήλες ενός αρχείου Excel, καθώς και μια σειρά από παραμέτρους εκτέλεσης.

Επιλέγετε αρχικά, από το παράθυρο Αρχείο την ενότητα στην οποία θα σχεδιαστεί το font ανάγνωσης. Στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο [Tab] μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ήδη υπάρχοντα αρχεία font ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο από την επιλογή <νέο αρχείο>. Σε κάθε αρχείο font μπορείτε να δημιουργήσετε 36 διαφορετικά font. Επιλέγετε μια από τις 36 θέσεις fonts για να δημιουργήσετε ένα font και στο πεδίο “Ονομασία” δίνετε όνομα στο font.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται δηλώνετε δίπλα σε κάθε Στήλη το σχετικό Πεδίο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [Tab] για να εμφανιστεί η λίστα με τα διαθέσιμα πεδία. Αν τα δεδομένα κάποιας στήλης του Excel δε θέλετε να διαβαστούν απλώς δεν την αντιστοιχίζετε.

.

.

Επίσης, κατά τη σχεδίαση του font με το πλήκτρο [F2] έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε από ποιο φύλλο του Excel θα διαβαστούν δεδομένα ([Κενό] = Όλα τα φύλλα), από ποια γραμμή του Excel θα ξεκινήσει η ανάγνωση, ενώ μπορείτε επίσης να προκαθορίσετε το μονοπάτι του αρχείου Excel που θέλετε να διαβαστεί κατά την εκτέλεση του Import.

Ακόμα, έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε στήλη που η αλλαγή της τιμής τής, να προκαλεί την αλλαγή παραστατικού (και όχι η ύπαρξη κενής γραμμής), εφόσον πρόκειται για Import παραστατικών. Τέλος, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα καθορισμού σταθερής τιμής σε πεδία του Excel.

Προηγούμενο

Import Αρχείου