Πλήθος Γραμμών Παραστατικών

Η εργασία Αλλαγή Πλήθους Γραμμών Παραστατικών σας επιτρέπει να αλλάξετε το πλήθος των γραμμών των παραστατικών σας.

Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή της αλλαγής του αριθμού των αποθηκευτικών χώρων. Υπάρχει και εδώ έλεγχος των αρχείων που περιέχουν παραστατικά, έτσι ώστε να προτείνεται ο μικρότερος αριθμός γραμμών στα παραστατικά χωρίς να υπάρχει περίπτωση απώλειας στοιχείων. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. βρίσκει ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός γραμμών σε κάποιο παραστατικό, έτσι ώστε να μην επιτρέψει τη μείωση του αριθμού γραμμών κάτω από αυτό το (minimum) όριο.

Αφού εισαχθεί ο επιθυμητός αριθμός γραμμών, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. επεξεργάζεται τα αρχεία παραστατικών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο ανάλογος χώρος σε κάθε αρχείο, εάν αυξάνεται ο αριθμός των γραμμών, ή να ελευθερωθεί δεσμευμένος χώρος ενός αρχείου, εάν μειώνεται ο αριθμός των γραμμών.