Παρτίδες ειδών

· Αναζήτηση

Με την εργασία αυτή γίνεται η διαχείριση των παρτίδων των ειδών. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάσει είδους αποθήκης ή κωδικού παρτίδας. Επιλέξτε τα είδη που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, ώστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να προβάλλει λίστα με τα είδη αυτά.

Επιλέξτε στη συνέχεια, αυτό που σας ενδιαφέρει, πατώντας το πλήκτρο [Enter]. Εάν για το είδος υπάρχουν ήδη καταχωρημένες παρτίδες, εμφανίζεται λίστα με αυτά. Για να προσθέσετε μια νέα παρτίδα στο είδος, πατήστε το πλήκτρο [Insert]. Εάν δεν υπάρχουν καταχωρημένες παρτίδες για το είδος, εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής των στοιχείων της παρτίδας.

Εισάγετε αρχικά, τον κωδικό της παρτίδας και την ημερομηνία λήξης της. Στη συνέχεια, καταχωρήστε τον προμηθευτή, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης καθώς επίσης την ημερομηνία αγοράς, το παραστατικό, την τιμή αγοράς, τον αποθηκευτικό χώρο και τη θέση / ράφι που έχει τοποθετηθεί. Καταχωρήστε τέλος, τα ποσοτικά υπόλοιπα καθώς και την αξία απογραφής της παρτίδας.

.

Προηγούμενο

Serial Numbers