Προγραμματισμός Backup

Η εργασία αυτή αφορά την αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) σε επίπεδο σταθμού εργασίας με τη χρήση του Task Scheduler των Windows. Για να προγραμματίσετε μια εργασία backup, επιλέξτε τον τύπο της εργασίας (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία), τον φάκελο αποθήκευσης του αρχείου backup καθώς και την ώρα λήψης του backup και πατήστε «Δημιουργία». Με την έλευση του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος η εφαρμογή θα ξεκινήσει αυτόματα την εργασία της λήψης backup.

Προηγούμενο

Έλεγχος Αρχείου Backup

Επόμενο

Συντήρηση