Προτυπώσεις Εντύπων

Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται για την προτύπωση σελίδων με τα στοιχεία της επιχείρησης για οποιαδήποτε χρήση (π.χ. θεώρηση από ΔΟΥ).

Αρχικά, επιλέξτε εάν θέλετε προτύπωση βιβλίων ή στοιχείων. Εάν επιλέξετε το δεύτερο θα πρέπει επιπλέον να ορίσετε το μέγεθος της εκτύπωσης.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τα στοιχεία της εταιρίας που θα εκτυπωθούν. Στην πρώτη γραμμή εμφανίζεται η τρέχουσα εταιρία στην οποία εργάζεστε και μπορείτε να μεταβάλλετε τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία ή να συμπληρώσετε νέα στις επόμενες γραμμές.

Αμέσως μετά συμπληρώστε τον τίτλο της εκτύπωσης, τον αριθμό της σελίδας από την οποία θα αρχίσει η αρίθμηση και το πλήθος των σελίδων που θέλετε να εκτυπωθούν. Στο επάνω τμήμα κάθε σελίδας θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εισήχθησαν.

.

Επόμενο

Ετικέτες