Οικονομική Εικόνα

Η εργασία σας ενημερώνει για την Οικονομική Εικόνα των πελατών σας. Επιλέξτε τον πελάτη που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να προβληθεί η οθόνη με τα οικονομικά του στοιχεία.

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης της οικονομικής κατάστασης προβάλλεται το υπόλοιπο του προμηθευτή και το ποσό που αντιστοιχεί σε εκκρεμή αξιόγραφα (στη στήλη Υποχρεώσεις), καταταγμένα στην αντίστοιχη περίοδο ανάλογα με την ηλικία τους.

Στη δεξιά πλευρά, προβάλλεται το συνολικό υπόλοιπο στον προμηθευτή, η αξία των εκκρεμών αξιογράφων και το σύνολο των ληξηπρόθεσμων αξιογράφων. Ακόμη εμφανίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε διαμαρτυρημένα αξιόγραφα, το ανοικτό υπόλοιπο, το όριο πίστωσης, η υπέρβαση του καθορισμένου πλαφόν, η μέση ηλικία απογραφής, η μέση ηλικία υπολοίπου, ο μέσος χρόνος πληρωμής και ο τζίρος προβάλλοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα του προμηθευτή.

Πατήστε το πλήκτρο [Escape] ώστε να εισάγετε κάποιον νέο κωδικό ή πατήστε ξανά [Escape] για να επιστρέψετε στο προηγούμενο menu.

.

Προηγούμενο

Υπόλοιπα