Κόστος Συμπαραγώγων

Με την εργασία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε την ανάλυση Α’ Υλών ανά κωδικό συμπαράγωγου προϊόντος. Επιλέξτε το διάστημα του οποίου οι κινήσεις θέλετε να συμπεριληφθούν καθώς και τις κατηγορίες των προϊόντων.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προβάλλει λίστα με τα έτοιμα προϊόντα, στην οποία, για κάθε ένα απεικονίζεται: Κωδικός, περιγραφή και ποσότητα του ετοίμου προϊόντος, καθώς και ανάλυση των Α’ Υλών (κωδικός, περιγραφή, ποσότητα, μέση τιμή, τιμή κόστους), που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του.

Επόμενο

Ειδικές