Παραγγελιών

Η εργασία Στατιστικές Παραγγελιών χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των στατιστικών που σχεδιάσατε, με την εργασία [Σχεδίαση (Παραγγελίες)].

Τα κριτήρια επιλογής για την εκτέλεση της εργασίας είναι πανομοιότυπα με αυτά της προηγούμενης εργασίας, με τη διαφορά ότι οι στατιστικές που εμφανίζονται προς εκτύπωση μετά την επιλογή των κριτηρίων είναι αυτές των παραγγελιών και όχι των πωλήσεων.