Εργασίες

Στον πίνακα Κατάστασης μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες καταστάσεις που μπορεί να βρίσκονται οι καταχωρήσεις στο Ημερολόγιο.

Μαζική αλλαγή κατάστασης

Με την εργασία αυτή μπορείτε να αλλάξετε μαζικά την Κατάσταση των ραντεβού των πωλητών με βάση τα κριτήρια επιλογής του διαλόγου της εργασίας.

Μαζική διαγραφή κινήσεων

Με την εργασία αυτή, μπορείτε να διαγράψετε μαζικά τα ραντεβού των πωλητών με βάση τα κριτήρια επιλογής του διαλόγου της εργασίας.

Προηγούμενο

Κατάσταση

Επόμενο

Παράμετροι