Προβολή

Η εργασία Προβολή εκτελείται με τον ίδιο τρόπο, που αναλύσαμε στην εργασία “Μεταβολές – Διαγραφές”, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής οποιουδήποτε πεδίου του παραστατικού.