Επιμερισμός Κόστους

Στοιχεία Κόστους

Στον πίνακα Στοιχεία Κόστους καταχωρείτε τα εξής:

α. Τα είδη δαπανών που συνήθως βαραίνουν τις αγορές σας (Μεταφορικά, ασφάλιστρα, κλπ).

β. Τη μέθοδο βάσει της οποίας μερίζονται οι δαπάνες στα αγορασθέντα είδη.

γ. Το συγκεκριμένο κωδικό κίνησης αποθήκης με τον οποίο θα ενημερωθεί το κόστος κάθε είδους που επιβαρύνεται από τις πρόσθετες δαπάνες.

Μόλις ολοκληρώσετε το σχεδιασμό του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι τις επιλογές σας.

Επιμερισμός

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να επιμερίσετε ένα συγκεκριμένο ποσό δαπάνης, στα είδη ενός ή περισσοτέρων παραστατικών αγοράς. Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι:

  • Παραστατικό

Εισάγετε το παραστατικό της δαπάνης, το οποίο θα ενημερώσει τις κινήσεις.

  • Ημερομηνία

Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία πατώντας [Enter] ή καταχωρείτε την επιθυμητή.

  • Μέθοδος επιμερισμού

Εισάγετε τη μέθοδο επιμερισμού, επιλέγοντας την επιθυμητή από τον πίνακα που σχεδιάσατε στην προηγούμενη εργασία, ο οποίος προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

  • Αιτιολογία

Εισάγετε την αιτιολογία της κίνησης (συνήθως η επωνυμία του προμηθευτή).

  • Ποσό

Εισάγετε το ποσό της δαπάνης, το οποίο θα επιμεριστεί στα είδη των παραστατικών που θα επιλέξετε στη συνέχεια.

  • Κωδικός Προμηθευτή

Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή που θα εμφανιστεί στις κινήσεις της αποθήκης που θα δημιουργήσει η εργασία.

  • Από – Έως Ημερομηνία

Συμπληρώστε τις επιθυμητές ημερομηνίες εντός των οποίων θα αναζητήσετε παραστατικά αγορών.

 

  • Παραστατικά

Επιλέξτε τους τύπους παραστατικών επί των οποίων θα επιμερίσετε τη δαπάνη, επιλέγοντας τα από τον πίνακα που προβάλλει ή εφαρμογή.

Στη γραμμή επανάληψης, πατήστε το πλήκτρο [Tab], ώστε να προβληθούν τα παραστατικά αγορών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής σας. Επιλέξτε τα παραστατικά, στα είδη των οποίων θέλετε να επιμερίσετε τη συγκεκριμένη δαπάνη.

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των παραστατικών, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την εκτέλεση της εργασίας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Ο σχεδιασμός των κινήσεων αποθήκης που θα χρησιμοποιούνται για να βαρύνουν τα προϊόντα, συνιστάται να περιλαμβάνει τα εξής flag: 1, 3, 5, 6, 9.

 

Προηγούμενο

Σκοπός Διακίνησης