Κινήσεις με ανάλυση

Χρησιμοποιήστε την εργασία Κινήσεις με ανάλυση για να προβάλλετε τις εγγραφές της Γενικής Λογιστικής οι οποίες έχουν ή θα έπρεπε να έχουν αντίστοιχες κινήσεις Αναλυτικής Λογιστικής.

Επιλέξτε εάν θέλετε να προβληθούν μόνον οι κινήσεις με ελλιπή ανάλυση ή όλες, το επίπεδο της ανάλυσης (επιμερισμός, αναμερισμός, καταλογισμός) και στη συνέχεια τα είδη των κινήσεων που θα περιληφθούν στην προβολή καθώς και το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει.

Πατώντας [Enter] στο άρθρο που επιθυμείτε προβάλλεται το άρθρο της Γενικής Λογιστικής. Σε αυτό εμφανίζεται φωτισμένος ο αύξων αριθμός του λογαριασμού που έχει ανάλυση σε κέντρα κόστους.

Πατώντας ξανά [Enter] εμφανίζεται το άρθρο της Αναλυτικής Λογιστικής, στο οποίο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση σε ποσοστό ή ποσό (χρέωση ή πίστωση) στην προτεινόμενη ανάλυση στα κέντρα κόστους. Καταχωρήστε τις αλλαγές απαντώντας «Ναι» στη σχετική ερώτηση.

.