Εκτύπωση Αρχείου 

Με την εργασία αυτή εκτυπώνετε τα δεδομένα που περιέχει το αρχείο eShop στα κλασσικά κανάλια εκτύπωσης.

Τέλος, με τη χρήση του module Web Services, δίνεται η δυνατότητα on-line επικοινωνίας ανάμεσα στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού καταστήματος και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P., για την ανάγνωση στοιχείων ή την καταχώρηση παραγγελιών.

.

Προηγούμενο

Δημιουργία Αρχείου