Αντιγραφή Δεδομένων

Η εργασία αυτή εξάγει τα δεδομένα της Γενικής Λογιστικής και των Παγίων από μια άλλη εγκατάσταση του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. που βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή και τα εισάγει στην τρέχουσα εταιρία.