Μεταβολές – Διαγραφές

Με την εργασία Μεταβολές – Διαγραφές μεταβάλλετε τα στοιχεία των παραστατικών παραγωγής ή τα διαγράφετε οριστικά από το αρχείο.

Αρχικά, επιλέξτε τη σειρά των παραστατικών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [Insert], [Home], [Delete] και [End] και στη συνέχεια ορίστε το χρονικό διάστημα του οποίου τις κινήσεις θέλετε να μεταβάλλετε. Το πρόγραμμα προβάλλει τον κωδικό, το είδος και την ημερομηνία των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί στη χρονική περίοδο που ορίσατε. Επιλέξτε όποιο από αυτά θέλετε να μεταβάλλετε και πατήστε [Enter] για να προβληθούν τα στοιχεία του.

Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι απαντώντας στην ερώτηση της εφαρμογής. Αν θέλετε να διαγράψετε οριστικά κάποιο παραστατικό, πατήστε το πλήκτρο [Delete] και επιβεβαιώστε την πρόθεσή σας.

Προηγούμενο

Νέο Παραστατικό

Επόμενο

Προβολή